Ham

Gwendolyn bezoekt het ambitieuze centrumvernieuwingsproject De Monade dat onder impuls van Open Vld schepen Robert Vandezande gerealiseerd wordt. Woonfuncties voor jong en oud, gecombineerd met kleinschalige handel in een mooie architectuur dit project bijzonder. Gwendolyn springt ook binnen in het nabijgelegen jeugdhuis De Stip waar de woensdagnamiddag activiteiten volop bezig zijn.