Hamme

De ronde gaat verder. Vandaag in Hamme, waar ik in gesprek ging met de inwoners. Ik kreeg vragen over jobkansen voor mensen die uit het buitenland komen, over de taal-en diplomavereisten. Verder praatten we over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, over rechtszekerheid, over lagere belastingen, en de blijvende nood aan administratieve vereenvoudiging.