Lede

Vandaag was een dag om nooit te vergeten. In Lede bracht ik een bezoek aan de geitenboerderij van Dirk Rasschaert, waar ik op het terrein hielp met het melken van de geiten en het melk geven aan de lammetjes. Interessant was om vast te stellen dat de korte keten rendabel kan zijn met de lokale verkoop van zelf geproduceerde hoeveproducten. Daarna werd ik door zaakvoerders Guy en Saskia rondgeleid in ‘t Huis van Oordegem, waar de inhoudelijke discussie zich al gauw ontspon over de internationale context en het ondernemerschap.